Nie ulega wątpliwości, że praca lekarza czy pielęgniarki należy do zajęć wybitnie stresujących. Codzienny kontakt z bólem, cierpieniem i śmiercią nie może nie pozostawiać śladu na ludzkiej psychice. Do tego dochodzi jeszcze działanie pod presją czasu, wyczerpujące nocne dyżury, trudne sytuacje i niekiedy kłopotliwi pacjenci i ich rodziny.

s1Nasza firma proponuje Państwu cykl warsztatów psychologicznych poświęconych między innymi rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i psychologicznych w relacjach z pacjentami, rozwiązywania konfliktów i zarządzania stresem.

W trakcie warsztatów uczestnicy będą poznawać klasyfikację obejmującą podstawowe rodzaje pacjentów, zasady komunikowania się z poszczególnymi typami chorych, opanowywać techniki argumentacji i wywierania wpływu potrzebnych pielęgniarkom anestezjologicznym, trenować postawy asertywności, uczyć się właściwie reagować na zarzuty i próby manipulacji, radzić sobie z trudnymi sytuacjami i presją emocjonalną.

Naszym celem jest nauczenie uczestników warsztatów konkretnych i przydatnych umiejętności w rodzaju na przykład opanowania sztuki prowadzenia rozmowy  z trudnymi, roszczeniowymi i manipulującymi pacjentami, właściwego odpowiadania na zarzuty i pretensje pacjenta, argumentowania i przekonywania do swoich racji. Dzięki naszym warsztatom będzie Państwu łatwiej uporać się z codziennymi problemami w Waszej ciężkiej pracy.